VISP – very important school people

VISP – very important school people, är ett nystartat projekt på Uppsala stadsteater som drivs av våra dramapedagoger.

VISP syftar till att komma närmare en särskild skola och under ett år jobba så mycket vi hinner med skolans elever och personal. Det kostar inget annat än engagemang för skolan att vara vår VISP-skola.

Inför varje läsår väljer vi en VISP-skola. Det är viktigt för oss att nå skolor som upplever att de har tillgång till för lite kultur av olika anledningar.

En skola kan höra av sig och önska att bli VISP-skola, och förfrågan kan även komma från teatern till skolan. Det kan även hända att vi anser att en skola ska vara VISP-skola under fler än ett läsår.

Under läsåret närvarar vi på skolan på olika sätt och skolan kommer även till teatern så mycket som möjligt. Därför är det ett viktigt åtagande från skolans håll att se till att klasserna får möjlighet att resa till teatern.

Hur mycket vi jobbar med VISP-skolan är beroende av hur mycket tid vi har, vilka produktioner vi har under läsåret, samt barnens ålder. Vår ambition är att alla elever ska möta teatern på något sätt under läsåret och att alla ska känna till vad vi gör.

Vi erbjuder till exempel:

  • Dramaworkshops i halvklass eller liten helklass
  • Elever får vara referensgrupp till en föreställning
  • Skolan får vara provpublik till föreställning
  • Skolan gör studiebesök på teatern
  • Skolan får titta på föreställningar (även kvällstid)
  • För- och efterarbeten
  • Arbete med skolpersonalen

Tycker du att din skola ska vara vår VISP-skola?

Skriv till oss och motivera ditt önskemål så hör vi av oss. E-posta till: maria.trost[at]uppsalastadsteater.se