I-4×5-1

Illustration av en abonnent med teaterbiljett