Välja sida för att vinna själv

Regissör Carolina Frände fördjupar sig i några av de högst aktuella teman som tas upp i ”Professor Bernhardi”