Utställningar i huset

OFFKONSTEN! C/O STADSTEATERN

Offentlig konst är konstverk som finns i offentliga rum; lokaler eller platser som är tillgängliga för allmänheten. Den offentliga konsten är till för alla.

I Offkonsten! c/o stadsteatern visas utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst: idéer, processer, exempel på kollektioner för institutioner, pedagogiskt arbete och konst ur samlingarna.

Aktuell utställning ligger en trappa upp i Uppsala stadsteater och är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Uppsala stadsteater. Du kan besöka utställningen när teatern har öppet.

UTSTÄLLNINGAR

Det oförutsägbara

Visas 5 februari – 9 juni under teaterns ordinarie öppettider och i samband med föreställning.

Vad händer med oss när vi ställs inför det oförutsägbara, något som ligger utanför den vardagliga begreppsvärlden? Det oförutsägbara är en gemensam konstutställning med lika många konstverk från Region Uppsalas och Uppsala kommuns konstsamlingar. Konstverken är inlånade från bland annat kontor, sjukhus, skolor och en vårdcentral. Nu samlas de för första gången under ett och samma tak på Uppsala stadsteater, i en unik möjlighet att ta del av konstverk som annars endast är tillgängliga för en begränsad publik.

Utställningens tema är valt med tanke på delar av vårens repertoar på Uppsala stadsteater. I föreställningen Furan börjar det hända oförklarliga saker och i Ett drömspel är det drömmens logik som råder.

Lo A Månsson, Utan titel