referensgrupper

Uppsala stadsteater jobbar med referensgrupper bestående av barn och unga.

Kring utvalda föreställningar tar Uppsala stadsteater hjälp av barn och unga som får ingå i referensgrupper.

Mer info om referensgrupper kommer.