U_Stadsteater_017_cmyk_patrik-lundin1

Bild på huset, upplyst fasad kvällstid, tillbakablick