Modell uppsala-arkiv

Modell av teatern. Foto: Paul Sandberg (Upplandsmuseet)