Fresk-arkiv

Fresken färdigställd. Foto: Gunnar Sundgren (Upplandsmuseet)