UB025525

Uppsala stadsteaters chef Gösta Folke (till höger) med skådespelaren Curt Edgard, Uppsala 1955. Bild: Upplandsmuseet