om vår teater

Uppsala stadsteater är Sveriges tredje största stadsteater. Vår vision är att skapa omvälvande scenkonst av högsta kvalitet som berör och utmanar i nuet och in i framtiden. Vi har också ett löfte: att beröra bortom föreställningen.

Uppsala stadsteater beskrivs ofta som en besöksmagnet, ett pulserande hjärta mitt staden. Vår scenkonst ska utmana, vara modig och angelägen. Vi vill göra allas röster hörda och är orädda för att ta vägar som stimulerar till nya tankar och insikter. Uppsala stadsteater vill vara en röst i det offentliga samtalet, förankrad i det som är viktigt i Uppsala idag. Genom internationella samarbeten tar vi också teatern ut i världen och världen in på teatern.

Ett brett program med klassiker och ny dramatik som speglar vår samtid produceras här. Repertoaren vill vi ska väcka begär, lust och nyfikenhet. Som institutionsteater förvaltar vi traditioner och kulturarv samtidigt som vi förnyar scenkonsten. Stora scenproduktioner och dramatiska verk, musikteater, monologer och kammarspel tillsammans med gästspel och publiksamtal, når omkring 80 000 besökare varje år.

Omkring 50 skådespelare, inklusive en fast ensemble med 12 medlemmar, arbetar vid teatern tillsammans medarbetare inom administration, teknik, mask, kostym, scenografitillverkning och produktion. En strid ström av frilansare och nya konstnärer bidrar med ett ständigt inflöde av nya idéer. Teatern har fyra olika scener och generösa foajéer. Stora scenen har plats för ca 530 åskådare, Lilla scenen ca 160, Ettan (källarscenen) ca 100 och vår minsta scen Intiman ca 50 personer.

Uppsala stadsteater satsar stort på barn och unga, med program för skolelever, familjer och studenter. Vi samverkar med många skolor i länet. Teatern har också en alldeles egen ungdomsensemble, som ombildas med nya unga varje höst. Vår ambition är att inkludera varje barn i länet.

Vår historia

Uppsala stadsteater invigdes 1951. Huset är byggt som en kombination av Folkets hus och teater, ritat i nyklassisk stil av Gunnar Leche. Stilvalet blev kritiserat eftersom det blickade tillbaka på 20-talet istället för att anamma funktionalismens moderna ideal. Idag är husets stilblandning omtyckt och Leche ansedd som en framstående arkitekt långt utanför Uppsala.

När teatern startade sin verksamhet fanns ingen ensemble utan man förlitade sig helt på gästspel första spelåret 1950/1951. Den första produktionen vid teatern, Peter Ustinovs Fyra krigares kärlek, regisserades av teaterchef Gösta Folke och hade premiär på Stora scenen den 28 september 1951.

Uppsala stadsteaters första teaterchef Gösta Folke var en mycket uppskattad regissör som kom att lägga ribban högt för teatern. För Uppsalapubliken beskrev han teatern som en »glädjens predikstol«, en teater som hade något viktigt att säga och som gjorde det på ett underhållande sätt.*

Inne i foajén finns konstnären Sven X-et Erixsons k-märkta stucco lustro (väggmålning) föreställande hans egna scenografier och kostymer till kända pjäser, bland annat William Shakespeares Rickard III, Frederico Garcia Lorcas Blodsbröllop och August Strindbergs Fröken Julie.

Väggmålningen är än idag både glänsande slät och slittålig eftersom ytan polerats med heta järn. Fresken slutfördes år 1952. Läs mer om stucco lustron och arbetet med att renovera den här.

*Ur Tid med teater av Christer Åberg, 2001


Ulla Tammerman säljer teaterkort till Inga-britt Pettersson och Margareta Hedberg på Uppsala Stadsteater 1965. Bild från Upplandsmuseet.
Ulla Tammerman säljer teaterkort till Inga-britt Pettersson och Margareta Hedberg på Uppsala Stadsteater 1965. Bild från Upplandsmuseet.
Uppsala stadsteaters chef Gösta Folke (till höger) med skådespelaren Curt Edgard, Uppsala 1955. Bild: Upplandsmuseet
Uppsala Stadsteaters chef Gösta Folke (till höger) med skådespelaren Curt Edgard, Uppsala 1955. Bild: Upplandsmuseet


Teaterchefer under åren:

Gösta Folke, 1951–1957
Carl-Axel Heiknert, 1957–1961
Frank Sundström 1961–1964
Palle Granditsky 1964–1974
Lars Engström 1974–1979
Staffan Olzon 1979–1981
Pierre Fränckel 1981–1985
Åke Lundqvist 1985–1991
Finn Poulsen 1991–1997
Stefan Böhm 1997–2007
Linus Tunström 2007–2016
Petra Brylander 2016–