Kayo Shekoni. Foto: Pontus Eklund

Kayo Shekoni porträtt

Kayo Shekoni. Foto: Pontus Eklund