Julia Frisberg

Porträttfoto Julia Frisberg

Julia Frisberg medverkar under hösten 2019 i Bröderna Lejonhjärta.


Julia Frisberg är utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö 2010-2013. 2013 erhöll hon Lars Passgårds skådespelarstipendium 2013 av Teaterhögskolan med bedömningen:

”Genom sitt metodiska arbete uppvisar Julia Frisberg en stor spännvidd i sina sceniska val och uttryck som utvecklats genom åren. Julia arbetar med ett stort allvar och en känslighet som bidrar till en nyansrikedom och fördjupning i hennes gestaltande.”