freddy åsblom

Freddy Åsblom

Freddy Åsblom medverkar spelåret 2022/2023 i Arsenik och gamla spetsar. 

Freddy Åsblom studerade vid Teaterhögskolan i Stockholm 2010–2013.