meningen-micke sandström

Steve Kratz och Elisabeth Wernesjö i Meningen med döden (2020). Foto: Micke Sandström.