Lagomnäradöden-Linus Meyer

Elisabeth Wernesjö med flera i föreställningen Lagom nära döden (2011). Foto: Linus Meyer.