Intehelavärlden-micke sandström

Anna Carlson och Elisabeth Wernesjö i Inte hela världen? (2016). Foto: Micke Sandström.