8

”Det sjunde inseglet” (2018). Foto: Micke Sandström