vildanden_2amask_MS277

Emelie Wallberg och Bashkim mittemot varandra. Bashkim håller om Emelies kinder.