varldensviktigastemote_MS005

Tre dramapedagoger med varsin sko på huvudet på en sida av ett skynke, på andra sidan 6-åriga barn