Simon Reithner, Malin Tengvard, Richard Turpin, Knut Silver, Benjamin Moliner, Åsa Forsblad Morisse. Foto: Sören Vilks

Ensemblen är samlade på scenen. Foto: Sören Vilks