Åsa Forsblad Morisse och Richard Turpin. Foto: Sören Vilks

Två skådespelar flyr i en skottkärra. Foto: Sören Vilks