Tid-stående

illustration i collageteknik. Människor, djur och klockor bland annat

Ungdomsensemblens föreställning TID. Illustration: Kati Mets