fadren_MS310

Tre personer i ett rött rum

Ellen Edlund, Jeff Lindström och Jakob Fahlstedt. Foto: Micke Sandström