Sommar_överblick

SKådespelaren Åsa Forsblad Morisse med en blomsterkrans på huvudet sittanades vid ett bord, en gammaldags radio bredvid henne på bordet