Sandslottet stående

Två personer leker med band och bollar i en futuristisk miljö