Pitbull_Shirin_David2

David Rangborg och Shirin Golchin håller om varandra i föreställningen Pitbull.