Olofolof. Foto: Markus Gårder

tre personer i strålkastarljus lyfter händerna i slutpose

Olofolof. Foto: Markus Gårder