Meningen webb Åsa

Åsa Forsblad Morisse sitter på scenen. I bakgrunden syns orkestern.