Måsen_start

Simon reithner, Emelie Wallberg och Zardash Radh i vita tröjor med blå himmel i bakgrunden, vita fjädrar regnar ner framför dem