8

Joakim Gräns och Emil Brulin står vid sidorna av Gloria Tapia och berättar om den Löwensköldska ringen.