julquiz

Fem personer på en scen med röd ridå

Ensemblen i Livejulquizet 2021. Foto: Maria Lilja