Kulleramel-program-mindre

två kvinnor i 1700talskostym vid ett piano där det sitter en man

Mikaela Ramel, Per Wickström och Linda Kulle. Foto: Maria Lilja