Ca 15 ungdomar står och ringar in en ensam ungdom på mitten som sitter på huk, alla håller i kuddar