karlbertil_puffny

Jesper Feldt som Karl Bertil Jonsson