7

Skådespelaren Jonas ritar med vit färg på ett plastskynke