Julius Caesar

En man i rock skriver ett brev

Gustav Berg Foto: Markus Gårder