4

Maria Trost och Sara Waller öppnar en låda på scenen