hunden_överblick

Skådespelaren Harry Friedländer som hund, ligger i Crister Olssons knä