ÖVERSIKT

Gruppbild på författaren Mary Shelley, Monstret och Dr Frankenstein i sepiaton, handkolorerade som en gammal idolbild