frankenstein_20190301_MS187

Svartklädda skådespelare med kaninmasker över ansiktet och hållandes kaninmasker i händerna