frankenstein_20190301_MS160

Skådespelaren Jennifer Amaka Pettersson som Mary Shelley, sätter upp något på en svart pelare. Svarta kläder