Fahrenheit 5

Malin Arvidsson invirad i en filt under föreställningen Fahrenheit 451