Fahrenheit 3

Hela ensemblen under en scen i föreställningen Fahrenheit 451