Fahrenheit 2

Aksel Morisse i föreställningen Fahrenheit 451