ettskriinatten_2mask_MS568

Föreställningsfoto, skådespelare Anna Carlson riktar ett gevär mot en annan skådespelare som räcker upp händerna, en tredje ligger på golvet