3

Rödklädda statister/dansare sträcker upp ena armen i en koreografi