10

Siluetter av två personer i fonden. Blåt ljus, lyktstolpar i scenografin