Det händer inte här av Kristian Hallberg

Reptition "Det händer inte här", MAgdalena Eshaya som polis