De kommer att drunkna_start

Ett antal skådespelare mot en stenvägg, ser allvarliga ut