De kommer att drunkna_överblickk

Ett antal skådespelare mot en stenvägg, ser allvarliga ut